Mærkesager

Grønt håb

·          Styrket naturbevarelse og øget biodiversitet

·          100% økologisk, lokalt dyrket mad

·          CO2-neutral kommune i 2040

·          Bæredygtigt byggeri og transport

·          Støt iværksættere inden for grøn teknologi

Forbedret livskvalitet

·          Mulighed for nedsat arbejdstid

·          Sunde og trygge institutioner

·          Sæt skolerne fri

·          Alternative ungdomsuddannelser og -boliger

En kommune for alle

·          Bedre tilbud til psykisk og socialt sårbare mennesker

·          Sundt sundhedshus med lægedækning døgnet rundt

·          Naturlegepladser med bænke til ældre

·          Mere liv i Kulturhavnen

Ny politisk kultur

·          Politisk gennemsigtighed og medindflydelse

·          Borgerdrevne forslag i byrådet

·          3 kommunale bundlinjer – grøn, social og økonomisk

·          Ungebyråd

·          Kontanthjælp uden modkrav